Irene v Poelzicht

Irene v Poelzicht

.                                                     Coen v Neer 1e pr. zwart 100 cm Pref
.                                   Narco vd Uitweg 2e pr. zwart 87 cm Keur Pref
.                                                     Octavia of Dewland 1e pr. zwart 99 cm Kr Super Pref
.                  August vd Kosterweide 1e pr. zwart 97 cm Pref
.                                                      August vd Waterval 2e pr. zwart 97 cm
.                                   Naja v Vliek 2e pr. zwart 94 cm Kr Pref IBOP-B
.                                                      Jessica v Vliek 1e pr. zwart 95 cm Kroon
. Irene v. Poelzicht 1e pr. zwart 97 cm Kroon Pref.
.                                                     Scurry of Marshwood 1e pr. zwart 96 cm Pref
.                                   Marlando v St Volmoed 1e pr. zwart 100 cm Pref IBOP-B
.                                                     Dawn of Abbey 1e pr. zwart 100 cm Kr Pref
.                  Evita v Poelzicht 1e pr. zwart 104 cm Kr Pref
.                                                      Fury vt Amsteleind 2e pr. zwart 96 cm
.                                   Ramona v Eenrum 2e pr. zwart 101 cm Kr Pref
.                                                      Isabel v Veldhuizen – pr. schimmel 100 cm

Bijzonderheden:
Geb. 1994  ic 2.1

1994: niet naar keuring geweest
1995: Enterpremie en kopnummer
1996: Twenterpremie
1997: 2e premie en kopnummer
1998: 2e premie en 2e plaats
1999: 2e premie en kopnummer.
.          Winnaar rubriek merrie met afstammelingen
2000: 2e premie
2001: 2e premie
2002: 2e premie en kopnummer
2003: 1e premie en 2e plaats.
.           Winnaar rubriek merrie met afstammelingen
Irene heeft met haar dochters en zoons reeds 93 punten.

Kinderen
1997: Meta v Poelzicht v Zorro v Dorpzicht 1e pr Kr-Pref Dag kamp.
1998: Natasje v Poelzicht v Imago vd Spoorlaan 2e pr Kroon
1999: Ordina v Poelzicht v Imago vd Spoorlaan 1e pr Kroon Jeugd kamp.
2000: Pedro v Poelzicht v Imago vd Spoorlaan v pr
2001: Roby v Poelzicht v Imago vd Spoorlaan v pr
2002: Sandra v Poelzicht v Imago vd Spoorlaan 1e pr Kroon Algemeen kamp
2003: Thea v Poelzicht v Imago vd Spoorlaan 2e pr Jeugd kamp.
2004: Victoria v Poelzicht v Imago vd Spoorlaan 1e pr Kroon
2005: Wilma v Poelzicht v Imago vd Spoorlaan 2e pr Kroon
2006: Yoran v Poelzicht v Imago vd Spoorlaan Tw pr Veulen kamp
2007: Anneke v Poelzicht v Rivaldo vd Viersprong –
2008: Gust
2009: Cor v Poelzicht v Imago vd Spoorlaan Tw pr
2010: Dice vh Heufke v Komeet vd Amstelhof 2e pr
2011: Eros vh Heufke v Edmund vd Brouwerij –
2012: Fortuna vh Heufke v Helmut vd Brouwerij 2e pr
2013: Goliath vh Heufke v Anando v Stal t Bogerdje V pr
2014: Gust
2015: Irene vh Heufke v Valentino vd Veldhoeve
2016: Gust
2017: Lewis v.d. Heufke v Elco v.d. Vijfmorgen V pr
2018: Mara v.h. Heufke v. Vancouver v. Spoorzicht 3e pr
2019: Met pensioen.